O projektu Noc divadel / European Theatre Night

Noc v ČR

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) se rozhodl zapojit do mezinárodního projektu European Theatre Night a uspořádat v České republice první ročník Noci divadel v roce 2013. Cílem projektu je české veřejnosti nabídnout srovnatelné kulturní vyžití jako projekty zaměřené na jiné kulturní obory - například Noc literatury či Muzejní noc. Projekt má potenciál zviditelnit nejen jednotlivé divadelní scény i české divadlo jako takové v povědomí diváků. Zapojení v evropském projektu může být také příslibem zajímavé spolupráce do budoucna. 


Poprvé v roce 2013 otevřela také česká divadla své prostory a během dopoledních, večerních a nočních hodin připravila pro diváky různorodý program: představení pro děti i pro dospělé, autorská čtení, workshopy a semináře, koncerty, projekce filmů a inscenací, prohlídky zákulisí a mnoho dalších nejen divadelních zážitků.


První Noci divadel v ČR se zúčastnilo přes 80 souborů z 25 českých a moravských měst. Účast překonala 40 000 návštěvníků. Stejně jako v dalších zemích i v ČR proběhl v 19.00 společný potlesk, který se rozlehl všemi scénami. Institut umění – Divadelní ústav jako organizátor akce otevřel informační středisko k pražskému programu ve svém sídle v Celetné ulici 17 v Praze 1. 


Druhý ročník Noci divadel 2014 se svým rozsahem a bohatým programem stal největším divadelním svátkem v rámci evropské Noci divadel. Noc divadel se konala ve 29 městech, zapojilo se 130 českých a moravských souborů a divadel a zúčastnilo se jí 50 000 diváků. Druhý ročník  tematizovaný Rokem české hudby přinesl několik novinek v podobě pražské cyklojízdy, fotosoutěže nebo bohatého populárně-edukativního programu v samotné budově Institutu umění – Divadelního ústavu. 


Třetí ročník Noci divadel 2015 byl svým rozsahem opět největší v Evropě. Návštěvnost 50 000 diváků, 130 zapojených souborů a divadel z 36 českých a moravských měst, to vše opět potvrdilo toto prvenství.


Čtvrtý ročník Noci divadel se konal 19. listopadu 2016 a zúčastnilo se jej na 50 000 návštěvníků, 130 divadel a kulturních organizací a 31 měst.


www.idu.cz


European Theatre Night

Komponovaný večer European Theatre Night se koná každoročně třetí listopadovou sobotu ve více než desítce evropských zemí. Počátky této divadelní slavnosti můžeme hledat v Chorvatsku. Zakladatelem projektu je Dětské divadlo Dubrava, které společně s Divadlem Šibenik uvedlo debutovou Noc Kazališta dne 25. října 2008. Bylo odehráno 6 divadelních her, které doplnil nespočet doprovodných programů, přičemž se akce zúčastnilo přes 1000 návštěvníků. Již o rok později se pod záštitou Ministerstva kultury odehrál druhý ročník, ovšem již na národní úrovni. První celorepubliková chorvatská Noc Kazališta proběhla 21. listopadu 2009, zúčastnilo se jí celkem 43 chorvatských divadel z 21 měst. Bylo odehráno 85 her a proběhlo 55 nejrůznějších doprovodných programů. Účast dosáhla téměř 30 000 návštěvníků.


V roce 2010 míří akce poprvé za hranice Chorvatska a mění svůj název na European Theatre Night. Dětské divadlo Dubrava spustilo nové webové stránky evropského projektu: www.europeantheatrenight.com, které jsou centrálním informačním místem pro všechny zúčastněné země. První European Theatre Night proběhla kromě Chorvatska také v Bosně a Hercegovině, v Černé Hoře a na Slovensku. Koordinátorem Noci divadiel na Slovensku je Divadelní ústav Bratislava. V prvním roce se zapojilo 26 divadel s více než 40 produkcemi. Koordinátorem v Bosně a Hercegovině je Bosenské Národní divadlo (Zenica), kde se zapojilo 33 souborů ze 17 měst. Černá Hora se připojila do projektu až na poslední chvíli, a proto se zapojilo pouze Národní divadlo, které za tento večer navštívilo více než 1000 lidí.

Rok 2011 přinesl velké rozšíření počtu zapojených zemí, samozřejmě i zvýšení povědomí veřejnosti o této akci. Zúčastnilo se sedm zemí: Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Slovensko, Černá Hora, Srbsko, Slovinsko a Rakousko. Rakouský koordinátor IG Kultur a IG Freie Theaterarbeit z Vídně zapojil celkem 6 rakouských měst, v nichž svůj program představilo 32 divadel. Koordinátorem ve Slovinsku je Gledališče Glej z Lublaně, který zorganizoval akci v 7 městech. V Srbsku se koordinace ujal Network Media z Bělehradu a akce proběhla ve 21 divadlech z 20 srbských měst.

V roce 2012 se kromě Chorvatska konala European Theatre Night také na Slovensku, ve Slovinsku, v Bosně a Hercegovině, Srbsku, Černé Hoře a v Maďarsku. Celkem v 87 evropských městech bylo odehráno přes 230 představení.

European Theatre Night proběhla v roce 2013 opět v Chorvatsku, Srbsku, Slovinsku, Rakousku, Bosně a Hercegovině a na Slovensku. Svou premiéru si prožili divadelníci v Belgii, České republice a také v Bulharsku. 


Noc divadel se v roce 2014 konala v sedmi evropských zemích: Bosna a Hercegovina, Bulharsko Česká republika, Chorvatsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko. Noc divadel se konala se ve 153 evropských městech, kde bylo ke zhlédnutí na 700 představení, výstav, přednášek, workshopů a dalších zajímavých akcí.


Noc divadel 2015 se konala v Chorvatsku, Rakousku, Bulharsku a na Slovensku. Druhou příčku v počtu participujících souborů získalo po České republice s rovnou stovkou divadel Bulharsko, v ostatních zemích se jejich počet pohybuje mezi 60 a 85.


IDU.jpg
mk.jpg
EUTN2.jpg
Praha.jpg
olomouc.jpg
kultura2.jpg
create2.jpg
asset_logo_web_black.jpg
čd.jpg
rail.jpg
radio_1.jpg
vltava.jpg
wave.jpg
divadlo.jpg
idivadlo.jpg
dn.jpg
a2.jpg
5.png
proti šedi.jpg
expa.jpg